Combo Muối Vụn Bò Hành Phi (300g Muối Bò) + 1 Sốt Tự Chọn

$25.00$30.00

Earn up to 30 Lai Rai Point.

SKU: N/A Category: